Ominstallation av tvättstugebokningssystemet

Den 12 mars har det genomförts en ominstallation av föreningens elektroniska tvättstugebokningssystem.

Samtliga medlemmar har nu fått varsin tagg till tvättstugans bokningssystem. Den nya taggen är svart och märkt med lägenhetsnummer. Det är viktigt att hålla reda på den och komma ihåg att lämna den till nya ägaren om ni flyttar.

Klockan i bokningssystemet är nu justerad så den visar korrekt tid. Det är också från och med nu 15 minuters överlappningstid mellan tvättpassen istället för tidigare 5 minuter.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen