Frågor och svar

Uppdaterat november 2019

Äger föreningen marken eller tomträtt?
Föreningen äger inte marken utan betalar en årlig avgift till Stockholms kommun.

Finns det någon gemensam innergård/förgård? Utemöbler? Grill?
Det finns en innergård med gräsmatta, trädäck och utemöbler som får nyttjas av alla medlemmar. Plats finns att grilla och förvara cykel under tak.

Vad ingår i avgiften?
Vatten, värme, kabel-TV (grundutbud) och el. Till detta tillkommer 55 kr per månad för bredband via Stockholms Stadsnät.

Är VA-stammar bytta, undersökta eller planerade att åtgärdas? Kök respektive badrum? Gäller detta hela fastigheten eller delar av den? När?
Alla stammar är bytta i huset år 2001.

Är el-stigare bytta eller planerade att åtgärdas? När?
Ny el (3-fas) indraget till alla lägenheter under år 2016.

Är fasaden åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Fasaden är i tegel och inget planerat underhåll just nu.

Är trapphus åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Målning av trapphus genomfördes sommaren 2018.

Är tak åtgärdat eller planerad att åtgärdas? När?
Taket har besiktigats i oktober 2019.

Är hiss åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Under 2018 så genomfördes linbyte i hissen, besiktning genomförs årligen. Nästa åtgärd planerad 2035.

Typ av ventilation?
Det är självdragsventilation i fastigheten, även kallad ”Stockholmsventilation”. OVK-besiktning utfördes under 2017.

Vad är det för tvättstugor?
Föreningen har 4 st tvättstugor. 1 stor tvättstuga i källaren som kan bokas via bokningssystemet och 3 st ”obokningsbara” tvättstugor vilka kan nyttjas när de är lediga.

Vad gäller för balkonger?
Det är endast 3 lägenheter som har terrass/balkong, de 3 st vindsvåningar. Resterande lägenheter har inte balkong.

Är det tillåtet att installera s.k ”riktig” köksfläkt eller enbart kolfilter?
Det är inte tillåtet att installera en ”riktig” köksfläkt.

Hur värms huset upp (Fjärrvärme, bergvärme, olja)?
Byggnaden värms upp med fjärrvärme.

Leverantör av Kabel-TV/Bredband? Ingår det i avgiften?
Föreningen har avtal med ComHem, där grundutbudet ingår (SVT1, SVT2, TV4 och kanal 6) i avgiften. Bredband levereras från Stockholms stadsnät, medlemmarna är gruppanslutna.

Antal bostadsrätter i föreningen?
99 st bostadsrätter.

Antal hyresrätter? Status?
4 st hyresrätter. Uthyrda.

Antal lokaler? Upplåtelseform?
1 st lokal, hyresrätt. Nuvarande hotellverksamhet.

Garageplatser?
Nej, det finns inga garageplatser tillhörande föreningen.

Gemensamhetslokaler?
Nej, finns inga gemensamhetslokaler.

Cykelrum? Barnvagnsrum? Grovsoprum?
Ja, finns ett cykelrum till höger om hotellet. Där finns även ett grovsoprum.

Förrådmöjligheter?
Lägenhetsförråd finns i källare, förråden är ca 0,5 kvm.

När startades föreningen?
Bostadsrättsföreningen Droskhästen 17 bildades 2000, och föreningen förvärvade fastigheten 2002.

Ekonomisk förvaltare?
Föreningen har ekonomisk förvaltning via Riksbyggen. Har du frågor om avisering av avgifter kontakta Riksbyggen: www.rbekonomi.se/kontakt

Teknisk förvaltare?
Föreningen har teknisk förvaltning via Energibevakning. Numret till vår fastighetsförvaltare Energibevakning hittar du på anslagstavlan i entrén. Notera att du själv är ansvarig för allt som ingår i din lägenhet och anlitar du Energibevakning för att åtgärda eventuella fel står du för kostnaderna.

Pantsättning & Överlåtelseavgift, storlek och vem står för detta?
Vid lägenhetsöverlåtelse debiteras köparen på överlåtelseavgift motsvarande 7,5% av ett prisbasbelopp (f n 3487 kr) och pantsättning motsvarande 3% av ett prisbasbelopp (f n 1395 kr).

Extra nycklar?
Om du behöver göra en extra kopia av lägenhetsnyckeln så mailar du till styrelsen och anger ditt namn, lägenhetsnummer, personnummer samt vad det står på nyckeln. Vi beställer nyckeln som sedan avhämtas mot uppvisande av legitimation på Söderlås butik på Ringvägen. OBS, gäller ej så kallat ”polislås”.

Är energibesiktningen gjord?
Ja, se anslag i entre.

Tillåts juridisk person som köpare?
Juridisk person tillåts ej medlemskap i föreningen.

Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid styrelsemöte?
På styrelsemöte, ca en gång i månaden, kontakta styrelse om det behövs tidigare.

Tillåts andrahandsuthyrning?
Andrahandsuthyrning (upplåtelse av lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande) tillåts endast om styrelsen givit sitt samtycke. Tillståndet för upplåtelsen begränsas till viss tid och i föreningen tillåts andrahandsuthyrning ett år i taget. Föreningen tar ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp per år.

Får lägenheten förändras och vad gäller vid underhåll?
Vid omfattande förändringar krävs alltid styrelsens godkännande. Alla medlemmar hänvisas till samma process med ansökan (se hemsida för mer information). Inga förhandsbesked lämnas av styrelsen (ex vid överlåtelse), alla besked och beslut lämnas först efter inkommen ansökan.

Synpunkter på ägarstruktur? Hur ställer sig föreningen till delat ägande?
(Kan exempelvis föräldrar äga 90 % och ett barn 10 %, även om den sistnämnde disponerar lägenheten?) Föreningen godkänner normalt delar ägande mellan exempelvis förälder och barn men förutsätter att den som avser disponera lägenheten äger minst 10%.

Åtaganden som medlem?
Obligatoriska åtaganden för medlemmarna är årsmötet samt förenings årliga städdag, där det är önskvärt att samtliga medlemmar gör sitt yttersta för att delta.

Kontaktuppgifter?
I första hand hänvisas alla frågor till föreningens mailadress för snabbast svar.

Vart skickas in- eller utträdesförfrågan?
Till Brf Droskhästen 17, Tjärhovsgatan 22, 116 21 Stockholm. Alternativt styrelsens postbox.