Frågor och svar

Äger föreningen marken eller tomträtt?
Föreningen äger inte marken utan betalar en årlig avgift till Stockholms kommun.

Garageplatser?
Nej, det finns inga garageplatser tillhörande föreningen.

Pantsättning & Överlåtelseavgift?
Vid lägenhetsöverlåtelse debiteras köparen på överlåtelseavgift motsvarande 7,5% av ett prisbasbelopp och pantsättning motsvarande 3% av ett prisbasbelopp.

Tillåts andrahandsuthyrning via exempelvis Airbnb?
Kortare andrahandsuthyrning via Airbnb är inte tillåten. Längre tidsperioder kan vara tillåtna. Läs mer här.

Tillåts juridisk person som köpare?
Juridisk person tillåts ej medlemskap i föreningen.

Måste jag heja på Bajen och dricka rödvin för att få bo i huset?
Nej, trots att huset ligger på Södermalm så välkomnar vi alla!

Synpunkter på ägarstruktur? Hur ställer sig föreningen till delat ägande?
Kan exempelvis föräldrar äga 90 % och ett barn 10 %, även om den sistnämnde disponerar lägenheten? Föreningen godkänner normalt delat ägande mellan exempelvis förälder och barn men förutsätter att den som avser disponera lägenheten äger minst 10%.

Är fasaden åtgärdad eller planerad att åtgärdas?
Fasaden är i tegel och inget planerat underhåll just nu.

Typ av ventilation?
Det är självdragsventilation i fastigheten, även kallad ”Stockholmsventilation.”

Vad gäller för balkonger?
Det är endast tre lägenheter som har terrass/balkong: de tre vindsvåningarna. Resterande lägenheter har inte balkong.

Hur värms huset upp?
Byggnaden värms upp med fjärrvärme.

Är energibesiktningen gjord?
Ja, se anslag i entré.

Gemensamhetslokaler?
Nej, finns inga gemensamhetslokaler.

Barnvagnsrum?
Det finns inget barnvagnsrum.

Lägenhetsfördelning?
101 st 1 rum och kök
2 st 4 rum och kök
Av dessa lägenheter är 100 upplåtna med bostadsrätt och 3 med hyresrätt.

Vilka renoveringar är genomförda?
2001 – Genomfördes stambyte av V/A-stammar och el-stigare.
2004 – Installerades hissen om.
2005 – Lades taket om.
2007 – Renoverades tvättstugorna, brandsäkerhetsarbeten utfördes, och fönsterbleck skruvades om.
2011 – Installerades nytt värmesystem.
2012 – Renoverades entrén.
2013 – Renoverades fönster.
2014 – Målades hisschakt och gemensamma ytor.
2015 – Reparerades taket, bredband installerades och gården förskönades.
2016 – Renoverades elsystemet. Ny el (3-fas) indraget till alla lägenheter.
2017 – OVK (godkänd) samt stamspolning.
2018 – Utfördes brandskyddsarbeten, målning av trapphus. och nya säkringsskåp.
2019 – Installerades digitala postboxar och nytt bokningssystem till tvättstugan. Hisslinorna byttes ut efter besiktning av hiss. Taket besiktigades.
2020 – Utfördes rensning av ventilation samt åtgärder gällande fotrännor-plåt.
2021 – Nytt torkskåp i stora tvättstugan. Rengöring samt ommålning av hiss/hisskorg/hisschakt och mellanplanen. Nytt passersystem entré (blipp och porttelefon).
2022 – Fönstermålning utvändigt. Ny trädgårdsbod. Modernisering av sopanläggning: sopnedkasten stängdes, soprummet har målats och snyggats till, soporna sorteras enligt matavfall och hushållsavfall.
2023 – OVK (godkänd).

Kommande renoveringar?
202x – Cykelrummet i källaren kommer förmodligen att ersättas av återvinning av sopor.
2025 – Takbeklädnad-plåt-kupor samt översyn av balkonger.
2029 – Renovering samt målning av fönster.
2051 – Stambyte.