Frågor och svar

Uppdaterat 2023

Äger föreningen marken eller tomträtt?
Föreningen äger inte marken utan betalar en årlig avgift till Stockholms kommun.

Finns det någon gemensam innergård/förgård? Utemöbler? Grill?
Det finns en innergård med gräsmatta, trädäck och utemöbler som får nyttjas av alla medlemmar. Plats finns att grilla och förvara cykel under tak.

Vad ingår i avgiften?
Vatten, värme, kabel-TV (grundutbud) och el. Till detta tillkommer 55 kr per månad för bredband via Stockholms Stadsnät.

Är VA-stammar bytta, undersökta eller planerade att åtgärdas? Kök respektive badrum? Gäller detta hela fastigheten eller delar av den? När?
Alla stammar är bytta i huset år 2001. Stamspolning år 2017.

Är el-stigare bytta eller planerade att åtgärdas? När?
Ny el (3-fas) indraget till alla lägenheter under år 2016.

Är fasaden åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Fasaden är i tegel och inget planerat underhåll just nu.

Är trapphus åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Målning av trapphus genomfördes sommaren 2018.

Är tak åtgärdat eller planerad att åtgärdas? När?
Taket har besiktigats i oktober 2019.

Är hiss åtgärdad eller planerad att åtgärdas? När?
Under 2018 så genomfördes linbyte i hissen, besiktning genomförs årligen. Nästa åtgärd planerad 2035.

Typ av ventilation?
Det är självdragsventilation i fastigheten, även kallad ”Stockholmsventilation”. OVK-besiktning utfördes under 2017.

Tvättstugor?
Föreningen har 4 st tvättstugor. 1 stor tvättstuga i källaren med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och strykbräda som kan bokas via bokningssystemet. På plan 1, 3 och 5 finns ”obokningsbar” tvättstuga med en tvättmaskin och torktumlare vilka kan nyttjas när de är lediga. Tvättstugorna får utnyttjas mellan 07-22.

Vad gäller för balkonger?
Det är endast 3 lägenheter som har terrass/balkong, de 3 st vindsvåningar. Resterande lägenheter har inte balkong.

Är det tillåtet att installera s.k ”riktig” köksfläkt eller enbart kolfilter?
Det är inte tillåtet att installera en ”riktig” köksfläkt.

Hur värms huset upp (Fjärrvärme, bergvärme, olja)?
Byggnaden värms upp med fjärrvärme.

Leverantör av Kabel-TV/Bredband? Ingår det i avgiften?
Föreningen har avtal med ComHem, där grundutbudet ingår (SVT1, SVT2, TV4 och kanal 6) i avgiften. Bredband levereras från Stockholms stadsnät, medlemmarna är gruppanslutna.

Antal bostadsrätter i föreningen?
100 st bostadsrätter.

Antal hyresrätter? Status?
3 st hyresrätter. Uthyrda.

Antal lokaler? Upplåtelseform?
1 st lokal, hyresrätt. Nuvarande hotellverksamhet.

Garageplatser?
Nej, det finns inga garageplatser tillhörande föreningen.

Gemensamhetslokaler?
Nej, finns inga gemensamhetslokaler.

Cykelrum? Barnvagnsrum? Grovsoprum?
Ja, finns ett cykelrum till höger om hotellet. Där finns även ett grovsoprum.

Förrådmöjligheter?
Lägenhetsförråd finns i källare, förråden är ca 0,5 kvm.

När bildades föreningen?
Bostadsrättsföreningen Droskhästen 17 bildades 2000, och föreningen förvärvade fastigheten 2002.

Ekonomisk förvaltare?
Föreningen har ekonomisk förvaltning via Simpleko. Har du frågor om avisering av avgifter kontakta Simpleko: https://www.simpleko.se/kontakt/

Teknisk förvaltare?
Föreningen har teknisk förvaltning via Energibevakning. Numret till vår fastighetsförvaltare Energibevakning hittar du här. Notera att du själv är ansvarig för allt som ingår i din lägenhet och anlitar du Energibevakning för att åtgärda eventuella fel står du för kostnaderna.

Pantsättning & Överlåtelseavgift, storlek och vem står för detta?
Vid lägenhetsöverlåtelse debiteras köparen på överlåtelseavgift motsvarande 7,5% av ett prisbasbelopp (f n 3487 kr) och pantsättning motsvarande 3% av ett prisbasbelopp (f n 1395 kr).

Extra nycklar?
Om du behöver göra en extra kopia av lägenhetsnyckeln så mailar du till styrelsen och anger ditt namn, lägenhetsnummer, personnummer samt vad det står på nyckeln. Vi beställer nyckeln som sedan avhämtas mot uppvisande av legitimation på Söderlås butik på Ringvägen. OBS, gäller ej så kallat ”polislås”.

Blipp
Behöver du extrablipp så beställer du detta via e-post till styrelsen@droskhasten17.se. Kostnad 50 kr per blipp, detta debiteras på nästkommande avi för medlemsavgiften.

Är energibesiktningen gjord?
Ja, se anslag i entré.

Tillåts juridisk person som köpare?
Juridisk person tillåts ej medlemskap i föreningen.

Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid styrelsemöte?
På styrelsemöte, ca en gång i månaden, kontakta styrelse om det behövs tidigare.

Tillåts andrahandsuthyrning?
Andrahandsuthyrning (upplåtelse av lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande) tillåts endast om styrelsen givit sitt samtycke och du bott minst 6 månader i lägenheten.
Tillståndet för upplåtelsen begränsas till viss tid och i föreningen tillåts andrahandsuthyrning ett år i taget. Föreningen tar ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp per år. Läs mer här.

Får lägenheten förändras och vad gäller vid underhåll?
Vid omfattande förändringar krävs alltid styrelsens godkännande. Du kontaktar styrelsen via e-post styrelsen@droskhasten17.se

Synpunkter på ägarstruktur? Hur ställer sig föreningen till delat ägande?
(Kan exempelvis föräldrar äga 90 % och ett barn 10 %, även om den sistnämnde disponerar lägenheten?) Föreningen godkänner normalt delar ägande mellan exempelvis förälder och barn men förutsätter att den som avser disponera lägenheten äger minst 10%.

Åtaganden som medlem?
Obligatoriska åtaganden för medlemmarna är årsmötet samt förenings årliga städdag, där det är önskvärt att samtliga medlemmar gör sitt yttersta för att delta.

Kontaktuppgifter?
I första hand hänvisas alla frågor till föreningens e-postadress styrelsen@droskhasten17.se.

Vart skickas in- eller utträdesförfrågan?
Vi använder oss av digital tjänst från Simpleko för att hantera överlåtelser; NyMedlem (simpleko.se)

Vilka renoveringar är genomförda och och planerade i föreningen?
2001 – Genomfördes stambyte av V/A-stammar och el-stigare.
2004 – Installerades hissen.
2005 – Lades taket om.
2007 – Renoverades tvättstugorna och brandsäkerhetsarbeten utfördes.
2011 – Installerades nytt värmesystem.
2012 – Renoverades entrén.
2013 – Renoverades fönster.
2014 – Målades hisschakt och gemensamma ytor.
2015 – Reparerades taket, bredband installerades och rabatterna anlades.
2016 – Renoverades elsystemet.
2017 – OVK (godkänd) samt stamspolning.
2018 – Utfördes brandskyddsarbeten, målning och nya säkringsskåp. Målning av trapphus.
2019 – Installerades digitala postboxar och nytt bokningssystem till tvättstugan. Hisslinorna byttes ut efter besiktning av hiss. Taket besiktigades.
2020 – Utfördes rensning av ventilation samt åtgärder gällande fotrännor-plåt.
2021 – Nytt torkskåp i stora tvättstugan.
2021 – Rengöring / Ommålning av hiss/hisskorg/hisschakt och mellanplanen.
2021 – Nytt passersystem entré (bricka/tagg och porttelefon).
2022 – Fönstermålning utvändigt.
2023 – OVK (godkänd).