Sopor

För att säkerställa en effektiv sophantering och för att underlätta för våra kära sophämtare ber vi er vänligen att sortera rätt. Kärlen kommer tyvärr inte att tömmas om soporna hamnar fel. Låt oss gemensamt göra vår del för att hålla området rent och snyggt! Tack för ert samarbete!

Föreningens soprum

Entrén till föreningens soprum finns om du går ut från huvudentrén och går åt vänster. Ingången är dörren till höger om Hotell Söder. Du använder din blipp eller hemnyckel för att komma in. Föreningen har två soprum:

1. Soprum för restavfall och matavfall

  • Du kastar restavfall i väl hopknuten påse i grönt kärl. Restavfall är det den lilla resten som finns kvar när du har sorterat ut allt annat som går att återanvända eller återvinna. Soppåsen får inte innehålla kemikalier eller elprylar och soppåsen får bara innehålla brännbara sopor.
  • Till matavfall använder du avsedd papperspåse som du kastar i brunt kärl. Papperspåsar kan du hämta i anslutning till soprummet.

2. Soprum för grovsopor

Här kan du kasta tex mattor, madrasser, leksaker, textil, mindre möbler, barnvagnar, porslin, dricksglas och stekpannor. Släng elektronik i det grå kärlet eller ställ det på golvet om det är fullt – blanda inte ihop elektronik med övriga grovsopor.

  • Grovsopprummet är inte till för att kasta t.ex. en hel säng, soffa, andra större möbler eller hela bohag när du flyttar ut eller in. Använd tex tjänsten Tiptapp istället om du inte har möjlighet att åka till återvinningscentral. För byggsopor använder du tex Big Bag.
  • Återvinning får inte slängas i grovsoprummet. Det gäller även större kartonger som ska rivas sönder och återvinnas som pappersförpackning vid närmsta återvinningsstation.

OBS! Sophämtning är dyrt. För att minimera föreningens kostnader försök att slänga så lite som möjligt i föreningens soprum genom att återvinna/lämna in/donera/sälja så mycket som möjligt! Det gäller speciellt elektronik som är extra dyrt att hämta. 

Återvinningsstation

Här kastar du tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, samt glas (färgat och ofärgat). Närmsta återvinningsstation finns vid Kapellgränd (nära moskén).

Återvinningsstation Kapellgränd

Andra återvinningsstationer i området kan hittas här: Stockholm vatten och avfall.

Miljöfarligt avfall

Södermalms miljöstation hittar du på Bastugatan/Torkelknutssonsgatan nära Mariatorget. Här kan du återvinna miljöfarligt avfall såsom batterier, färg, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, gasol, kemikalier, kosmetika, matfett, kvicksilverhaltiga material, olja, rengöringsmedel, sprayburkar mm.