Medlem

En bostadsrättsförening sköts gemensamt av de som bor i huset, d.v.s. medlemmarna. Nedan hittar du information om vår fastighet och vad du kan göra för att allas trevnad skall vara så bra som möjligt!

Förråd
Alla lägenheter i huset har ett förråd. Det är viktigt att du som nyinflyttad hittar rätt till det förrådet som tillhör din lägenhet. Genom att klicka på länken nedan kan du söka efter din lägenhetsnummer och hitta förrådet som tillhör din lägenhet:

Lista över källarförråd

Cykelförråd
Det finns ett cykelförråd i källaren med ingång från gatan samt ett cykelställ med tak på innegården. På grund av säkerhetsskäl får cyklar inte ställas i entrén eftersom det hindrar utrymning vid brand.

Grovsoprum
Det finns ett grovsoprum i källaren där du kan slänga större sopor, dock inte hushållssopor!

Återvinningsstation
Glas, papper, plast, metall och tidningar etc. sorterar du vid återvinningsstationen vid Kapellgränd 250m från entrén. Hushållssopor får inte slängas i grovsoprummet.

Återvinningsstation Kapellgränd

För att fastighetens soprum ska fungera bör man lämna glas, papper, plast, metall, tidningar, kartonger och allt som går att återvinna i återvinningsstationen. Återvinningsmaterial bör inte slängas i soprummet. 

Tvättstugor
Tvättstugorna på våningsplanen 1, 3 och 5 kan inte förbokas utan används spontant då de är lediga. Tvättstugan i källaren bokas genom logga in med din elektroniska bricka på infotavlan vid entrén eller online. Se till att det är snyggt och prydligt när du är klar. Läs mer om bokning av tvättstugorna här.

Postboxar
Föreningen sätter upp namnetikett på postboxen. Endast namn på ägare godtas. Har du inneboende eller andrahandshyresgäster används ℅ adress.

Din mailadress
För att underlätta kommunikationen med medlemmarna behöver vi en uppdaterad mail lista. Därför uppskattar vi om du så snart som möjligt kan skicka din mailadress till styrelsen; styrelsen@droskhasten17.se

Fastighetsförvaltare
Numret till vår fastighetsförvaltare Energibevakning hittar du på anslagstavlan i entrén. Notera att du själv är ansvarig för allt som ingår i din lägenhet och anlitar du Energibevakning för att åtgärda eventuella fel står du för kostnaderna.

Ekonomisk förvaltare
Har du frågor om avisering av avgifter kontakta Simpleko:
https://www.simpleko.se/kontakt/

Andrahandsuthyrning
Innan du kan ansöka om andrahandsuthyrning behöver du som bostadsrättsinnehavare ha bott 6 månader i din lägenhet. Styrelsens godkännande måste inhämtas. Om detta inte görs kan din bostadsrätt förverkas. Läs mer här.

Ombyggnad av lägenhet
Observera att om du planerar att bygga om din lägenhet är det noga att du inte bygger för ventilation i rum och badrum. Du ansvarar för alla byggsopor, dessa får inte lämnas i grovsoprummet. Meddela dina grannar om du planerar att bygga om var även noga med att inte utföra arbete i lägenheten från 22.00 till 07.00.

Ansökan och tillstånd av ombyggnation krävs  vid:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Alla ändringar som påverkar avlopp, vatten, värme, gas eller ventilation
  • Ombyggnation av badrum och våtrum samt kök
  • Omdragning och större förändring av elinstallationer (detta för att säkerställa att de utförs av behörig elinstallatör)
  • Ändrade funktioner i lägenheten (t ex ändrad planlösning, ny dörr, etc)
  • Annan väsentlig förändring

Använd följande blankett och skicka in till styrelsen innan arbetet startar: blankett.

Tillstånd behövs inte vid enklare ändringar av lägenhet såsom:

  • Målning och tapetsering
  • Omläggning av golv (ej våtrum)
  • Byte av köksinredning, garderober och montering av väggfasta hyllor etc

Bostadsrättsförsäkring
Som ett tillägg till hemförsäkringen bör du teckna bostadsrättsförsäkring, kan bli kostsamt annars om du råkar ut för t ex en vattenskada.

Extra nycklar
Om du behöver göra en extra kopia av lägenhetsnyckeln så mailar du till styrelsen och anger ditt namn, lägenhetsnummer, personnummer samt vad det står på nyckeln. Vi beställer nyckeln som sedan avhämtas mot uppvisande av legitimation på Söderlås butik på Ringvägen. OBS, gäller ej så kallat ”polislås”.

Bredband
Föreningen har avtal med Stockholms Stadsnät avseende bredband, bredbands-tv samt bredbandstelefoni. Samtliga medlemmar får ett bredbandsabonnemang med fiberanslutning och en hastighet på 1000/1000 Mbit. Bredbandsabonnemang är ett obligatoriskt tillägg på 55 kr i månaden.

För att koppla in dig till internet kan du ansluta din dator direkt till intenet-uttaget som sitter vid lägenhetens hall. Notera att i vissa lägenheter har man installerat intenet-uttaget i en annan del av lägenheten. För att använda trådlöst internet kan man koppla in en router till internet-uttaget och skapa ett nätverk.

För mer information om hur du aktiverar internet samt kommer igång med trådlöst internet läs bredbandsguiden.

För övriga frågor om bredbandet kontakta Stockholms Stadsnäts kundtjänst:

Telefon: 08-5012 20 10
E-post: kundtjanst@stosn.se
Helgfria vardagar: 08:00-22:00
Helgdagar: 10:00-18:00
www.stockholmsstadsnat.se/kundtjanst

Hotel Söder
Föreningen hyr ut en lokal som idag används som hotel. Läs mer om Hotel Söder: www.hotellsoder.se.

Facebook
Ansök om medlemskap i gruppen Brf Droskhästen 17 på Facebook.

Kontakta styrelsen
Du är alltid välkommen att maila till styrelsen om du har några frågor eller funderingar! Se kontaktuppgifter.