För mäklare

Verksamhetsåret 2023 slutade med ett positivt resultat på 148 tkr. Kostnadsökningar har varit betydande för Värme, Vatten och Avlopp, Sophantering samt Grovsopor. Det gäller också för Elkostnader, där föreningen även betalar för hushållsel vilket är relativt ovanligt. Elstödet lindrade effekten av kostnadsökningen.

Föreningens räntekostnader har också fördubblats jämfört med 2022. Låneportföljen har c:a en tredjedel rörligt, och två tredjedelar som löper ut under 2024-2025. 800 tkr sattes på ett räntebärande konto hos SEB i Oktober till 2,85% ränta, löptid 6 månader.  Under året amorterade föreningen 500 tkr på våra lån.

Ingen avgiftshöjning finns planerad för 2024.

Vi följer en 20-årig underhållsplan som sträcker sig till 2039. Styrelsen ser inte något upplåningsbehov under den perioden.

  • Överlåtelseavgiften är 7,5%.
  • Pantsättningsavgiften är 3%.
  • Juridisk person accepteras ej.
  • Delat ägande med en minsta andel om 10% är OK.
  • El, fjärrvärme och vatten ingår i månadsavgiften. Föreningen har gemensamt elavtal som ger en lägre kostnad per medlem.

Vi använder oss av digital tjänst från Simpleko för att hantera överlåtelser: NyMedlem (simpleko.se)

Välkomstbrev ”Ny medlem” på svenska och engelska. Skriv gärna ut/maila till köparen. Tack på förhand!