För mäklare

Föreningens budget inför 2023 är nu klar, och inte helt oväntat kommer vi under året totalt sett att få avsevärt högre kostnader. Detta gäller exempelvis räntekostnader på våra lån samt kostnad för el och fjärrvärme. Styrelsen beslutade därför att höja månadsavgifterna med 25% från och med den 1 januari 2023. Ingen ytterligare höjning av avgiften ser ut att behövas.

Föreningen amorterar 500 000 kr varje år och har under 2022 gjort en större amortering då vi sålt en av föreningens hyresrätter.

Vi följer en 20-årig underhållsplan som sträcker sig till 2039. Styrelsen ser inte något upplåningsbehov under den perioden.

  • Överlåtelseavgiften är 7,5%.
  • Pantsättningsavgiften är 3%.
  • Juridisk person accepteras ej.
  • Delat ägande med en minsta andel om 10% är OK.
  • El, fjärrvärme och vatten ingår i månadsavgiften. Föreningen har gemensamt elavtal som ger en lägre kostnad per medlem.

Se årsredovisningar här.

Vi använder oss av digital tjänst från Simpleko för att hantera överlåtelser: NyMedlem (simpleko.se)

Välkomstbrev ”Ny medlem” på svenska och engelska. Skriv gärna ut/maila till köparen. Tack på förhand!