För mäklare

Från och med 2022-01-01 sänks avgiften med 5%.

Föreningen amorterar 500 000 kr varje år och kommer under 2022 att göra en större amortering då vi ska sälja en av föreningens hyresrätter.

Vi följer en 20-årig underhållsplan som sträcker sig till 2039. Styrelsen ser inte något upplåningsbehov under den perioden.

  • Överlåtelseavgiften är 7,5%.
  • Pantsättningsavgiften är 3%.
  • Juridisk person accepteras ej.
  • Delat ägande med en minsta andel om 10% är OK.
  • Hushållsel ingår i månadsavgiften.

Se årsredovisningar här.