För mäklare

Från och med 2020-01-01 sänks avgiften med 12,5% och vi följer en underhållsplan som inte medför några större åtgärder.

  • Överlåtelseavgiften är 7,5%.
  • Pantsättningsavgiften är 3%.
  • Juridisk person accepteras ej.
  • Delat ägande med en minsta andel om 10% är OK.
  • Hushållsel ingår i månadsavgiften.

Se årsredovisningar här.