Styrelsen

Styrelsen består enligt stadgarna av maximalt 7 ledamöter samt maximalt 3 suppleanter.

Nuvarande styrelse (sedan 2024-05-13):

Alexandra Hultsbo Ordförande
Fredrik Gjersvold Sekreterare
Per Martinson Kassör

Arvid Bergendal Ledamot
Jens Malmkvist Ledamot
Erik Nordeus Ledamot
Dan Ericsson Ledamot

Martin Hallberg Suppleant

 

Valberedningen

Består av två medlemmar i föreningen. Kontakta styrelsen för information om nuvarande valberedning.