Styrelsen

Styrelsen består enligt stadgarna av maximalt 7 ledamöter samt maximalt 3 suppleanter.

Nuvarande styrelse (sedan 2023-05-29):

Alexandra Hultsbo Ordförande
Fredrik Gjersvold Sekreterare
Per Martinson Kassör

Arvid Bergendal Ledamot
Jens Malmkvist Ledamot
Erik Nordeus Ledamot

Alexandra Norton Suppleant
Bruno Petersson Suppleant