Styrelsen

Styrelsen består enligt stadgarna av maximalt 7 ledamöter samt maximalt 3 suppleanter.

Nuvarande styrelse (sedan 2022-05-31):

Eva Lindhé Ordförande
Michael Knochenhauer Sekreterare
Per Martinson Kassör

Arvid Bergendal Ledamot
Jens Malmkvist Ledamot
Agnes Mårdbrant Ledamot

Marja Mangs Suppleant