Stadgar

Föreningen styrs utifrån de stadgar som antogs i samband med föreningsstämman 2018-06-18.

Ladda ner stadgar