Andrahandsuthyrning

Policy för andrahandsuthyrning i BRF Droskhästen 17

Sammanfattning

 • Du måste alltid ansöka om tillstånd för att hyra ut. Du kan förlora ditt medlemskap i föreningen och lägenhet om du inte ansöker innan du hyr ut din lägenhet. 
 • Korttidsuthyrning godkänns inte.
 • Ansökan skickas till styrelsen minst fyra veckor innan uthyrningen börjar. 
 • Du är ansvarig för din lägenhet, även under uthyrningen. 
 • Om du avser att hyra ut så är det viktigt att du läser hela policyn. 

Antagen vid styrelsesammanträde 2019-10-14.

Inledning

En bostadsrättsförenings syfte är att ekonomiskt gagna medlemmarna genom att i föreningens fastighet upplåta bostäder åt medlemmarna som stadigvarande boende. Bostadsrättsinnehavarna är solidariskt ansvariga för bostadsrättsföreningen.

Detta innebär att bostadsrättsinnehavarna skall hjälpas åt att tillvarata föreningen och dess fastighets intressen.

Ett medlemskap medför därför ett ansvar att sköta och driva den fastighet som vi alla medlemmar äger. Det är svårt att utöva det ansvaret om man inte själv bor i föreningens hus, och istället hyr ut lägenheterna i andra hand. Därför godkänner föreningen inte korttidsuthyrning eller juridiska personer som andrahandshyresgäster.

Omfattning

Den utarbetade policyn gäller för samtliga medlemmar i föreningen, även juridisk person.

Definition

Enligt bostadsrättslagen så gäller samma regler vare sig man hyr ut eller lånar ut sin bostadsrätt. En andrahandsupplåtelse sker så snart du som bostadsrättsinnehavare har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid utan att själv bo där. Det spelar då ingen roll om det är en nära släkting eller någon annan som bor i lägenheten och inte heller om medlemmen tar ut någon hyra eller inte.

Observera att

Den som utan tillstånd hyr ut sin bostadsrätt kan, enligt bostadsrättslagen, sägas upp och riskerar att förlora sin bostadsrätt omgående.

Förutsättningar för uthyrning

Grundförutsättningar för att normalt beviljas att hyra ut i andra hand är;

 • Att medlem har fullgjort sina åtaganden gentemot föreningen t.ex. reglerat alla sina ekonomiska åtaganden. 
 • Medlem ska ha ägt och bebott lägenheten i minst 6 månader innan den kan hyras ut i andra hand.
 • Att medlem har beaktansvärda skäl att hyra ut sin bostad, så som studier eller arbete på annan ort, samboprövning, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring med mera. 
 • Andrahandsuthyrningsavgift erläggs till föreningen vid beviljat tillstånd (reglerad i bostadsrättslagen, vilket innebär en årlig avgift på 10% av ett prisbasbelopp fördelat per månad).

Ansökan

Ansökan behandlas på ordinarie styrelsesammanträden och ska därför vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före tilltänkt tillträdesdatum. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla;

 • Skäl till uthyrning
 • Tidpunkt för under vilken uthyrning skall ske
 • Fullständiga personuppgifter på såväl medlem som hyresgäst
 • Kontaktuppgift om hur medlemmen kan nås under uthyrningstiden

Riktlinjer

Regler för andrahandsuthyrning;

 • Hyresgästen godkänns efter kontroller enligt samma kriterier som gäller för ett medlemskap i föreningen.
 • Ansökan om andrahandsuthyrning beviljas maximalt 12 månader i taget.
 • Uthyrningsperioden skall vara minst 3 månader.
 • Beviljad ansökan gäller bara för den person som medlemmen har ansökt om att få hyra ut till. För ny hyresgäst krävs därmed ett nytt tillstånd.
 • Styrelsen rekommenderar att medlem ser till att andrahandshyresgästen har en egen hemförsäkring.
 • Styrelsen kan begära att bostadsrättsinnehavaren ska styrka studier/arbete på annan ort som komplement till ansökan.
 • Medlemmen är själv personligen ansvarig för att de trivselregler som gäller inom Brf. Droskhästen 17 följs av hyresgästen.
 • Ju längre tid en medlem inte avser att nyttja lägenheten, desto svagare blir motiven för att andrahandsuthyrning skall tillåtas. 
 • Grund för andrahandsuthyrning är att medlemmen avser att flytta tillbaka till lägenheten efter uthyrd period. 

Ladda ner ansökan om andrahandsuthyrning här

Du skickar in ansökan undertecknad via e-post till styrelsen@droskhasten17.se.