Andrahandsuthyrning

Policy för andrahandsuthyrning i BRF Droskhästen 17

Antagen efter styrelsebeslut 2016-09-01 

En bostadsrättsförenings syfte är att ekonomiskt gagna bostadsrättsinnehavarnas boende långsiktigt genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna som stadigvarande boende. Bostadsrättsinnehavarna är solidariskt ansvariga för bostadsrättsföreningen.

Detta innebär att bostadsrättsinnehavarna skall hjälpas åt att tillvara ta föreningen och dess fastighets intressen.

Ett medlemskap medför därför ett ansvar att sköta och driva den fastighet som vi alla gemensamt äger. Det är svårt att utöva det ansvaret om man inte själv bor i föreningens hus, och istället hyr ut lägenheterna i andra hand. Ju fler som hyr ut i andra hand, ju svårare blir det att sköta fastigheten. Av den anledningen godkänner vi inte korttidsuthyrning eller juridiska personer som andrahandshyresgäster.

Omfattning

Den utarbetade policyn gäller för samtliga medlemmar i föreningen även juridisk person.

Definition

Enligt bostadsrättslagen så gäller samma regler vare sig man hyr ut eller om man bara lånar ut sin bostadsrätt. En andrahandsupplåtelse blir det så snart du som bostadsrättsinnehavare har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid utan att själv vistas där. Det spelar då ingen roll om det är en nära släkting eller någon annan som bor i lägenheten och inte heller om medlemmen tar ut någon hyra eller inte.

All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen.

Observera att

Den som utan tillstånd hyr ut sin bostadsrätt kan, enligt bostadsrättslagen, sägas upp och riskerar att förlora sin bostadsrätt omgående.

Förutsättningar för uthyrning


Grundförutsättningar för att söka tillstånd att hyra ut i andra hand är; 

 • Att medlem har fullgjort sina åtaganden gentemot föreningen t.ex. reglerat alla sina ekonomiska åtaganden.
 • Medlem är ansvarig för sin bostadsrätt under hela uthyrningstiden.
 • Andrahandsuthyrningsavgift erläggs till föreningen vid beviljat tillstånd (reglerad i bostadsrättslagen, vilket innebär en årlig avgift på 10% av ett prisbasbelopp fördelat per månad)
 • Medlem ska ha ägt och bebott lägenheten i minst 6 månader innan den kan hyras ut i andra hand.
 • Att medlem har beaktansvärda skäl att hyra ut sin bostad, så som studier eller arbete på annan ort, samboprövning, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring etc.

Ansökan

Ansökan skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda minst fyra veckor före tilltänkt tillträdesdatum samt innehålla;

 • Skäl till uthyrning
 • Tidpunkt för under vilken uthyrning skall ske 
 • Fullständiga personuppgifter på såväl medlem som hyresgäst
 • Kontaktuppgift om hur medlemmen kan nås under uthyrningstiden

Regler

Regler för andrahandsuthyrning; 

 • Hyresgästen godkänns efter kontroller enligt samma kriterier som gäller för ett medlemskap i föreningen.
 • Ansökan om andrahandsuthyrning beviljas maximalt 6 månader i taget.
 • Beviljad ansökan gäller bara för den person som du har ansökt att få hyra ut till. Får du en ny hyresgäst krävs nytt tillstånd.
 • Uthyrningsperioden skall vara minst 3 månader.

Övrigt

 • Styrelsen rekommenderar att medlem ser till att andrahandshyresgästen har en hemförsäkring.
 • Styrelsen kan begära att bostadsrättsinnehavaren ska styrka studier/arbete på annan ort vid andrahandsuthyrning.
 • Medlemmen är själv personligen ansvarig för att de trivselregler som gäller inom Brf. Droskhästen 17 följs av hyresgästen.
 • Ju längre tid medlemmen avser att inte utnyttja lägenheten, desto svagare blir motiven för att andrahandsuthyrning skall tillåtas. (Om det t.ex. är en fråga om förlängning av en andrahandsupplåtelse och medlemmen inte verkar har för avsikt att flytta tillbaka, kan skälet för andrahandsupplåtelsen anses inte väga lika tungt.)
 • Varje ansökan hanteras individuellt av styrelsen.

Ladda ner ansökan om andrahandsuthyrning här