Ombyggnad av lägenhet

Ansökan och tillstånd av ombyggnation krävs vid:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Alla ändringar som påverkar avlopp, vatten, värme, gas eller ventilation
  • Ombyggnation av badrum och våtrum samt kök
  • Omdragning och större förändring av elinstallationer (detta för att säkerställa att de utförs av behörig elinstallatör)
  • Ändrade funktioner i lägenheten (t ex ändrad planlösning, ny dörr, etc)
  • Annan väsentlig förändring

Kontakta styrelsen om tillstånd. Bifoga ritning och plan hur arbetet ska genomföras.

Tillstånd behövs inte vid enklare ändringar av lägenhet såsom:

  • Målning och tapetsering
  • Omläggning av golv (ej våtrum)
  • Byte av köksinredning, garderober och montering av väggfasta hyllor etc

OBS! Om du planerar att bygga om din lägenhet är det noga att du inte bygger för ventilation i rum och badrum. Det är inte tillåtet att installera en ”riktig” köksfläkt istället för enbart kolfilter.

Du ansvarar för alla byggsopor, dessa får inte lämnas i grovsoprummet. Meddela dina grannar om du planerar att bygga om. Var även noga med att inte utföra arbete i lägenheten från 22.00 till 07.00.