Nya säkringsskåp installeras

Måndagen den 5 september kommer arbetet med att installera nya säkringsskåp i alla lägenheter att påbörjas. Installationen kommer att pågå från den 5 september till den 7 oktober, för mer information klicka här.

Kort information om installationen

Arbetet kommer att utföras i fyra steg:
Steg 1 sker mellan den 5-16 september.
Steg 2 sker mellan den 19-23 september.
Steg 3 sker mellan den 26-30 september.
Steg 4 sker mellan den 3-7 oktober.

Entreprenör: Norrsken El
Arbetstider: Måndag till fredag kl. 7:00-16:00.

Vänligen lämna din nyckel väl uppmärkt med namn och lägenhetsnummer senast den 1:a september till styrelsen, för instruktioner klicka här.
Alternativt, det går naturligtvis bra att vara hemma de tre dagar som aviserats för din installation. Viktigt är då att du släpper in elektrikern när de behöver utföra arbete i din lägenhet.

Observera att om elektrikern inte kommer in i din lägenhet, kommer du att bli utan el.
Dessutom kommer föreningen att behöva ta ut en extra avgift av lägenhetsinnehavaren för att entreprenören ska komma tillbaka och installera säkringsskåpet vid ett senare tillfälle.