Information till nyinflyttade

Vi vill bara ge information till alla nyinflyttade och även de som bor i huset.

Cykelförråd
Det finns ett cykelförråd i källaren med ingång från gatan samt ett cykelställ med tak på innegården. På grund av säkerhetsskäl får cyklar inte ställas i entrén eftersom det hindrar utrymning vid brand.

Grovsoprum
Det finns ett grovsoprum i källaren där du kan slänga större sopor, dock inte hushållssopor!

Återvinningscentral
Glas, papper, plast, metall och tidningar etc. sorterar du vid återvinningsstationen i hörnet Södermannagatan/Tjärhovsgatan, ca 100 meter till höger utanför entrén. Hushållssopor får inte slängas i grovsoprummet.

Tvättstugor
Tvättstugorna på våningsplanen 1, 3 och 5 kan inte förbokas utan används spontant då de är lediga. Tvättstugan i källaren bokas elektroniskt med den mörkblåa elektroniska dosan. Se till att det är snyggt och prydligt när du är klar.

Postboxar
Föreningen sätter upp namnetikett på postboxen. Endast namn på ägare godtas. Har du inneboende eller andrahandshyresgäster används ℅ adress.

Din mailadress
För att underlätta kommunikationen med medlemmarna behöver vi en uppdaterad mail lista. Därför uppskattar vi om du så snart som möjligt kan skicka din mailadress till styrelsen; droskhasten@gmail.com

Fastighetsförvaltare
Numret till vår fastighetsförvaltare Energibevakning hittar du på anslagstavlan i entrén. Notera att du själv är ansvarig för allt som ingår i din lägenhet och anlitar du Energibevakning för att åtgärda eventuella fel står du för kostnaderna.

Ekonomisk förvaltare
Har du frågor om avisering av avgifter kontakta Deloitte. Telefonnummer till supporten är: 075 -246 46 20 (telefontid: mån-fre 9.00- 12.00) eller via mail: backoffice@deloitte.se

Andrahandsuthyrning
Om du har för avsikt att hyra ut din lägenhet i andrahand måste styrelsens godkännande inhämtas. Om detta inte görs kan din bostadsrätt förverkas.

Ombyggnad av lägenhet
Observera att om du planerar att bygga om din lägenhet så får du inte säkra upp befintlig elanslutning i fördelningsskåpet pga risk för överbelastning.

Bostadsrättsförsäkring
Som ett tillägg till hemförsäkringen bör du teckna bostadsrättsförsäkring, kan bli kostsamt annars om du råkar ut för t ex en vattenskada.

Extra nycklar
Om du behöver göra en extra kopia av lägenhetsnyckeln så mailar du till styrelsen och anger ditt namn, lägenhetsnummer, personnummer samt vad det står på nyckeln. Vi beställer nyckeln som sedan avhämtas mot uppvisande av legitimation på Söderlås butik på Ringvägen. OBS, gäller ej så kallat ”polislås”

Nyckeln till postfacket kan kopieras utan föreningens tillstånd, har du tappat bort sista nyckeln så måste en ny cylinder sättas in, Energibevakning hjälper till med det.

Bredband
Föreningen har avtal med Comhem avseende kabel-TV samt bredband. Kontakta deras kundtjänst om du vill beställa det. Basutbudet ingår ej i avgiften.

Hotel Söder
Föreningens hyresgäst Hotel Söder erbjuder rabatt till föreningens medlemmar om du har övernattande gäster som inte ryms i din lägenhet.

Hotel Söders ger 10% rabatt på normala priser året runt. För att boka rum kan man ta kontakt email, telefon eller besök. Det räcker med att säga att man är medlem i BFR Droskhästen 17 för att få rabatten. Nedan hittar du kontaktuppgifterna:

cid:image001.png@01CC3FB7.BB1B8610
Tjärhovsgatan 20

11621 Stockholm

Tel +46 8 6446700

Du är alltid välkommen att maila till styrelsen på: droskhasten@gmail.com