Valberedning

Valberedningen består av följande medlemmar (sedan 2021-05-24):

Alina Munteanu Sammankallande
Michael Knochenhauer Ledamot