Valberedning

Valberedningen består av följande medlemmar (sedan 2019-05-27):

Agnes Mårdbrant Sammankallande
Nina Andersson Ledamot