Valberedning

Valberedningen består av två medlemmar i föreningen som byts ut varje år. Kontakta styrelsen för information om nuvarande valberedning.