Ny ekonomiförvaltare

Från och med den 20 augusti 2018 byter föreningen ekonomiska förvaltare namn till Förvaltning i Östersund AB och i samband med det gäller en ny mailadress till kundtjänst. Telefonnumret är detsamma som tidigare.

Kontaktuppgifter från och med den 20 augusti till kundtjänst för boende/mäklare mfl:

Mailadress: kundtjanst@rbekonomi.se
Telefonnummer: samma som tidigare, 08-522 182 42
Hemsida: www.rbekonomi.se

Årsstämma 2018 Brf Droskhästen 17

Hej alla medlemmar! 

Här kommer kallelsen till årets höjdpunkt. Kom och uppdatera dig på vad som händer i föreningen! 

Årsredovisningen kommer snart i era brevlådor.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma

Årsredovisning 2017

Datum och tid: Måndag den 21 maj 2018, kl. 18:30
Lokal:
Tjärhovsgatan 22, vid fint väder på gården, annars i rummet med utgång till gården

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Övrig från styrelsen
 19. Beslut om förslag till nya stadgar
 20. Stämmans avslutande

Stockholm den 23 april 2018

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Droskhästen 17

 

Trädgårdskväll

Onsdag 16 maj klockan 17:30 – 19:30
Kom och gör fint i vår gemensamma trädgård!

På kvällen den 16 maj träffas vi i trädgården för att plantera nytt. Kom när du kan – vi håller på till klockan19:30. Det här är ett bra tillfälle att träffa nya grannar och gå med i trädgårdsgruppen för att påverka hur vi ska använda vår stora sköna och gröna yta.

Som ni säkert sett är det redan full fart på växtligheten. Buskarna börjar grönska, och de hundratals lökar vi satte i höstas har blivit krokus, scilla, påskliljor och tulpaner. Vårlöksfyrverkeriet fortsätter i minst en månad till, och sedan blir det fart på buskar och perenner.

Målet är att tillsammans fortsätta göra vår stora gröna innergård till Söders mysigaste!

Vi hoppas på sol och styrelsen håller med verktyg och fika!

Uppdatering så här mitt i sommaren

Ventilationen

Peter Sotare var här i veckan och nu är nästan allt klart.
Ventilationen i trapphuset ska göras klart men i stort är alla lägenheter klara. Kontakta styrelsen omgående om du inte hämtat ut din nyckel än.

Elarbetet

Efter elarbetet i huset är det en del som fått elen i köket inkopplat på fel säkring. Anmäl dig på länken nedan senast den 7 augusti för att bli kontaktad av Norrsken elinstallation AB som utförde arbetet och nu kommer att justera säkringarna utan extra kostnad. Länk till anmälan har skickats till medlemmarna, kontakta styrelsen på styrelsens mail för att få tillgång till länken.

Trädgården

Det är verkligen fint i trädgården nu. Grillen är på plats, två solstolar hänger på långsidan på boden och blommorna blommar. Vi vill uppmanna alla till att njuta av vår blomstrande trädgård hela sommaren. Kom ihåg våra fyra och enkla trivselregler
Alla boende i huset får vistas här men efter kl22:00 ska vi vara tysta utav respekt för varandra och våra grannar.
Njut gärna av mat och dryck men kom ihåg att ta med dig allt ditt skräp. Kartonger och flaskor slängs på återvinningsstationen lite längre ner på Tjärhovsgatan nr 19.
Alla husdjur är välkomna men bara i koppel, inga djur får vara lösspringande i vår trädgård för den är inte en rastgård. Kommunicera tydligt med medlemmar som redan vistas i trädgården innan du tar ut ditt husdjur. Det husdjuren gör är ägarens ansvar. Det finns gott om rastgårdar runt om vårt hus och besök gärna en innan ni går ut i trädgården för att minimera risken för olyckor på gräsmattan.
Här får du röka men inte vid dörren på trappavsatsen och bara om du fimpar i askkoppen.

FullSizeRender (1) FullSizeRender (2) FullSizeRender
Trevlig sommar och härlig semester!!
Hälsningar

Styrelsen

Nya säkringsskåp installeras

Måndagen den 5 september kommer arbetet med att installera nya säkringsskåp i alla lägenheter att påbörjas. Installationen kommer att pågå från den 5 september till den 7 oktober, för mer information klicka här.

Kort information om installationen

Arbetet kommer att utföras i fyra steg:
Steg 1 sker mellan den 5-16 september.
Steg 2 sker mellan den 19-23 september.
Steg 3 sker mellan den 26-30 september.
Steg 4 sker mellan den 3-7 oktober.

Entreprenör: Norrsken El
Arbetstider: Måndag till fredag kl. 7:00-16:00.

Vänligen lämna din nyckel väl uppmärkt med namn och lägenhetsnummer senast den 1:a september till styrelsen, för instruktioner klicka här.
Alternativt, det går naturligtvis bra att vara hemma de tre dagar som aviserats för din installation. Viktigt är då att du släpper in elektrikern när de behöver utföra arbete i din lägenhet.

Observera att om elektrikern inte kommer in i din lägenhet, kommer du att bli utan el.
Dessutom kommer föreningen att behöva ta ut en extra avgift av lägenhetsinnehavaren för att entreprenören ska komma tillbaka och installera säkringsskåpet vid ett senare tillfälle.

Trivselregler i föreningens trädgård

Hej alla medlemmar i Brf Droskhästen 17!

Föreningen har en stor grön trädgård med blomsterrabatter, gräsmatta och ett stort trädäck. Det finns kvällsbelysning, utemöbler, grill och cykelställ för medlemmarna att använda. Vi sköter gemensamt om planteringarna och utemöblerna, gräset det klipper vår fastighetsservice. Om vintern installerar vi en stor julgran och ordnar med glöggmingel när det är dags att tända julgransbelysningen.

Välkommen till vår gemensamma trädgård!

Kom ihåg dessa fyra och enkla trivselregler:

 1. Alla boende i huset får vistas här men efter kl. 22.00 ska vi vara tysta utav respekt för varandra och våra grannar.
 2. Njut gärna av mat och dryck men kom ihåg att ta med dig allt ditt skräp. Kartonger och flaskor slängs på återvinningsstationen lite längre ner på Tjärhovsgatan nr 19.
 3. Alla husdjur är välkomna men bara i koppel, inga djur får vara lösspringande i vår trädgård för den är inte en rastgård. Kommunicera tydligt med medlemmar som redan vistas i trädgården innan du tar ut ditt husdjur. Det husdjuren gör är ägarens ansvar. Det finns gott om rastgårdar runt om vårt hus och besök gärna en innan ni går ut i trädgården för att minimera risken för olyckor på gräsmattan.  
 4. Här får du röka men inte vid dörren på trappavsatsen och bara om du fimpar i askkoppen.

Dessa regler gäller temporärt mellan 1 juli och 31 augusti 2016. Har du frågor om trädgården kontakta styrelsen på droskhasten@gmail.com

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

images

Ominstallation av tvättstugebokningssystemet

Den 12 mars har det genomförts en ominstallation av föreningens elektroniska tvättstugebokningssystem.

Samtliga medlemmar har nu fått varsin tagg till tvättstugans bokningssystem. Den nya taggen är svart och märkt med lägenhetsnummer. Det är viktigt att hålla reda på den och komma ihåg att lämna den till nya ägaren om ni flyttar.

Klockan i bokningssystemet är nu justerad så den visar korrekt tid. Det är också från och med nu 15 minuters överlappningstid mellan tvättpassen istället för tidigare 5 minuter.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

 

Nya stadgar för föreningen Brf Droskhästen 17

Efter det senaste stämmobeslutet har föreningen Droskhästen 17 fastställt nya stadgar och en ny andrahandsuthyrningspolicy.

Detta innebär i korthet att föreningen kan efter stämmobeslut om nya stadgar 2014-08-31 samt 2014-09-21 ta ut den lagstadgade avgiften för andrahandsuthyrning.

Klicka här för att ladda ner föreningens nya stadgar.

Klicka här för att läsa föreningens andrahandsuthyrningspolicy.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Information till nyinflyttade

Vi vill bara ge information till alla nyinflyttade och även de som bor i huset.

Cykelförråd
Det finns ett cykelförråd i källaren med ingång från gatan samt ett cykelställ med tak på innegården. På grund av säkerhetsskäl får cyklar inte ställas i entrén eftersom det hindrar utrymning vid brand.

Grovsoprum
Det finns ett grovsoprum i källaren där du kan slänga större sopor, dock inte hushållssopor!

Återvinningscentral
Glas, papper, plast, metall och tidningar etc. sorterar du vid återvinningsstationen i hörnet Södermannagatan/Tjärhovsgatan, ca 100 meter till höger utanför entrén. Hushållssopor får inte slängas i grovsoprummet.

Tvättstugor
Tvättstugorna på våningsplanen 1, 3 och 5 kan inte förbokas utan används spontant då de är lediga. Tvättstugan i källaren bokas elektroniskt med den mörkblåa elektroniska dosan. Se till att det är snyggt och prydligt när du är klar.

Postboxar
Föreningen sätter upp namnetikett på postboxen. Endast namn på ägare godtas. Har du inneboende eller andrahandshyresgäster används ℅ adress.

Din mailadress
För att underlätta kommunikationen med medlemmarna behöver vi en uppdaterad mail lista. Därför uppskattar vi om du så snart som möjligt kan skicka din mailadress till styrelsen; droskhasten@gmail.com

Fastighetsförvaltare
Numret till vår fastighetsförvaltare Energibevakning hittar du på anslagstavlan i entrén. Notera att du själv är ansvarig för allt som ingår i din lägenhet och anlitar du Energibevakning för att åtgärda eventuella fel står du för kostnaderna.

Ekonomisk förvaltare
Har du frågor om avisering av avgifter kontakta Deloitte. Telefonnummer till supporten är: 075 -246 46 20 (telefontid: mån-fre 9.00- 12.00) eller via mail: backoffice@deloitte.se

Andrahandsuthyrning
Om du har för avsikt att hyra ut din lägenhet i andrahand måste styrelsens godkännande inhämtas. Om detta inte görs kan din bostadsrätt förverkas.

Ombyggnad av lägenhet
Observera att om du planerar att bygga om din lägenhet så får du inte säkra upp befintlig elanslutning i fördelningsskåpet pga risk för överbelastning.

Bostadsrättsförsäkring
Som ett tillägg till hemförsäkringen bör du teckna bostadsrättsförsäkring, kan bli kostsamt annars om du råkar ut för t ex en vattenskada.

Extra nycklar
Om du behöver göra en extra kopia av lägenhetsnyckeln så mailar du till styrelsen och anger ditt namn, lägenhetsnummer, personnummer samt vad det står på nyckeln. Vi beställer nyckeln som sedan avhämtas mot uppvisande av legitimation på Söderlås butik på Ringvägen. OBS, gäller ej så kallat ”polislås”

Nyckeln till postfacket kan kopieras utan föreningens tillstånd, har du tappat bort sista nyckeln så måste en ny cylinder sättas in, Energibevakning hjälper till med det.

Bredband
Föreningen har avtal med Comhem avseende kabel-TV samt bredband. Kontakta deras kundtjänst om du vill beställa det. Basutbudet ingår ej i avgiften.

Hotel Söder
Föreningens hyresgäst Hotel Söder erbjuder rabatt till föreningens medlemmar om du har övernattande gäster som inte ryms i din lägenhet.

Hotel Söders ger 10% rabatt på normala priser året runt. För att boka rum kan man ta kontakt email, telefon eller besök. Det räcker med att säga att man är medlem i BFR Droskhästen 17 för att få rabatten. Nedan hittar du kontaktuppgifterna:

cid:image001.png@01CC3FB7.BB1B8610
Tjärhovsgatan 20

11621 Stockholm

Tel +46 8 6446700

Du är alltid välkommen att maila till styrelsen på: droskhasten@gmail.com